Kto sme?

Občianske združenie Ťahanovská skate crew je skupina mladých ľudí odhodlaných urobiť
niečo pre svoje okolie a tým napomôcť k zvýšeniu športovej aktivite mládeže. Ako neformálna
skupina mladých ľudí existujeme už od roku 2002. Od tohto roku sme mali možnosť v oblasti
skateboardingu budovať značku TSC ( Ťahanovská skate crew ). V roku 2012 sme sa rozhodli učiniť
pomyselný krôčik ďalej a vytvoriť tak občianske združenie s rovnomenným názvom.

Prečo sme?

Veríme, že zdravý pohyb v kombinácií s adekvátnym kultúrnym vyžitím
predstavuje najlepšiu cestu pre kvalitne strávený voľný čas mladých ľudí. Sme toho názoru, že
súčasná mládež je o túto možnosť ukrátená na úkor čoraz vyššieho počtu motorových vozidiel
parkujúcich na každom kroku. Je preto na každom z nás, komu nie je budúcnosť našich detí
ľahostajná, aby sme sa pričinili o čo najlepší stav práve tých verejných priestranstiev, ktoré ešte v
súčasnej dobe sú pre športové aktivity detí a mládeže vyčlenené.

Podporujú nás

História

2017

Stali sme sa súčasťou Slovenského Rýchlokorčuliarského zväzu

3
2018

Prvé oficiálne Majstrovstvá slovenska v skateboardingu

4
2002

Vznik TSC

1
2012

Vznik občianského združenia TSC O.Z.

2